Olemme erikoistuneet valtion tukemaan yleishyödylliseen ARA-asuntotuotantoon. Osassa kohteitamme on asukasvalinta ja asukkaat valitaan hakemuksessa ilmoitetun asunnon tarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Hakemuksessa ilmoitetut tiedot todennetaan liittein ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Asunnot, joissa on asukasvalinta, on merkitty erikseen kohteen sivuille.

Otamme huomioon nämä seikat asukasvalintaa tehtäessä

 • Asunnon tarpeen syy
 • Varallisuus, tarkemmat rajat alempana
 • Tulot
 • Luottotiedot tarkastetaan

Seuraavat liitteet toimitetaan ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista

 • Palkkatodistus tai todistus eläkkeestä
 • Viimeisin verotuspäätös ja erittelyosa (yli 18-vuotiailta)
 • Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta
 • Muut mahdolliset todistukset, mihin hakija haluaa vedota
 • Kotosalla-asuntojen osalta lääkärin tai muun terveyden- tai sosiaalihuollon asiantuntijan lausunto palveluasumisen tarpeesta

Varallisuusrajat

Osa asunnoistamme on valtion tukemia. Asukkaat valitaan hakemuksessa ilmoitettujen asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Asuntoihin on kuntakohtaiset varallisuusrajat. Varallisuudeksi lasketaan esimerkiksi omistamasi kiinteistö, maa-alue tai asunto-osakkeet. Ansiotuloja ei lasketa varallisuuteen.

Tampere (1.9.2018 alkaen)

 • Yhden hakijan ruokakunta: 48 000 euroa
 • Kahden hakijan ruokakunta: 59 000 euroa
 • Kolmen hakijan ruokakunta: 71 000 euroa
 • neljän tai useamman hakijan: korotus 10 000 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa henkilöä kohden.

Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi

 • Yhden hakijan ruokakunta: 33 000 euroa
 • Kahden hakijan ruokakunta: 50 000 euroa
 • Kolmen hakijan ruokakunta: 66 000 euroa
 • Neljän hakijan ruokakunta: 83 000 euroa
 • Viiden hakijan ruokakunta: 99 000 euroa

Turku, 1.9.2018 alkaen

 • Yhden hakijan ruokakunta: 30 000 euroa
 • Kahden hakijan ruokakunta: 45 000 euroa
 • Kolmen hakijan ruokakunta: 60 000 euroa
 • Neljän hakijan ruokakunta: 70 000 euroa
 • Viiden hakijan ruokakunta: 80 000 euroa

Tulorajat

Yhden hengen ruokakunnan kuukausitulot eivät saa ylittää 3540 euroa kuussa. Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin yksi 18 vuotta täyttänyt aikuinen, kunkin aikuisen osalta tulorajaa korotetaan 2480 eurolla. Jos ruokakuntaan kuuluu alle 18-vuotiaita lapsia, tulorajaa korotetaan ensimmäisestä lapsesta 650 eurolla ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 600 eurolla.

Esimerkkejä tulorajoista:

 • 1 aikuinen: 3 540 €
 • 2 aikuista: 6 020 €
 • 1 aikuinen ja lapsi: 4 190 €
 • 2 aikuista ja lapsi: 6 670 €
 • 2 aikuista ja 2 lasta: 7 270 €
 • 2 aikuista ja 3 lasta: 7 870 €

Tuloina huomioidaan ansio- ja pääomatulot:

 • palkka
 • palkanlisät kuten ylityökorvaukset, vuorotyölisät, bonukset jne.
 • eläkkeet
 • ulkomailta saatavat tulot
 • vuokra-, korko- ja osinkotulot
 • puolisolta saatava elatusapu
 • aikuisopintoraha ja -koulutustuki
 • luontaisetujen verotusarvo
 • vanhempain-, hoito- tai vuorotteluvapaalla olevan tuloksi katsotaan kuukausitulo, joka hänellä oli ennen kuin hän jäi pois työstään. Jos vanhempainloma ja hoitovapaa ovat kestäneet yli vuoden, voidaan tuloksi katsoa edellisen 12 kuukauden keskiarvo.

Jos tulot vaihtelevat kuukausittain, otetaan tulona huomioon edellisen 12 kuukauden keskiarvo. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon tuloja alentavana tekijänä esimerkiksi eläkkeelle jääminen ja vaikeasti työllistyvien tilanne. Tilapäisiä tuloja, kuten asevelvollisen päiväraha ja opiskelevien alle 18-vuotiaiden lasten loma-ajan palkkaa, ei oteta huomioon. Lomarahaa ei myöskään tarvitse ottaa huomioon.

Kotosalla-asukasvalinta

Kotosalla-asunnot on suunniteltu ikääntyvien asukkaiden tarpeisiin. Suurin osa vuokra-asunnoistamme on tarkoitettu 63-vuotta ja sitä vanhemmille asukkaille. Poikkeuksena ovat uudemmat Kotosalla-vuokra-asuntomme.

Asunnot, joihin on tarkemmat valintakriteerit (merkitty asunnon kohdalle), tulee hakemuksen liitteeksi toimittaa selvitys terveydentilasta tai sosiaali- tai terveydenhuollon lausunto Kotosalla-asumisen tarpeesta. Liitteeksi tulee lisätä selvitys omaisuudesta ja tuloista (eläke/palkkatodistus, verotuspäätös ja -erittelyosa) sekä omaisuuden käyvästä arvosta ja veloista. Mikäli hakijalla/hakijoilla on omaisuutta, tulee liitteeksi toimittaa esim. toimeksiantosopimus/kauppakirja, rahasto- tai osakesalkun arvo, tms. Kopiot liitteistä riittävät.

0 kohdetta listalla

Tilaa uutiskirje ja kuule ensimmäisenä tulevista omistusasunnoistamme!

Tilaamalla uutiskirjeen sinulle lähetetään tietoa YH Kotien uusista omistusasunnoistamme. Voit perua tilauksen uutiskirjeen milloin tahansa uutiskirjeen lopusta löytyvällä linkillä, jolloin tietosi poistuvat YH Kotien järjestelmästä.